Brakirijský krížnik triedy Avioki

Avioki Cruiser

Trieda:
Avioki
Typ:
krížnik
Dĺžka:
1000 m
Hmotnosť:
9,2 miliónov metrických ton
Posádka:
350
Vojaci:
400
Počet stíhačiek:
6
Energetický zdroj:
4 fúzne reaktory
Výdrž:
12 mesiacov
Zbraňový systém:
4 časticové kanóny
4 pulzné kanóny
fúzne rakety
Obranný systém:
3,6 m hrubý pancier
elektromagnetické obranné prepážky (?)

Brakiri, jedna z najbohatších a politicky najstabilnejších rás na tejto strane galaxie, je jednou z mála členov Ligy nezávislých svetov, ktorí majú veľké lode so skokovými schopnosťami. Hlavnou oporou brakirijských obranných/obchodných síl je tento ťažký krížnik. Meriac viac než kilometer, je brakirijský krížnik elegantná a mocne vyzerajúca loď, ktorá hliadkuje na hraniciach Brakirijského vesmíru. Nanešťastie, je tento chvastavý vzhľad len klam - zistilo sa, že je brakirijský krížnik v skutočnosti krehký a slabo vyzbrojený.

S tenkým pancierom a obmedzenými zbraňami nie je veľký brakirijský krížnik, hoci zastrašujúceho vzhľadu, pravá bojová loď a ako taká je neobyčajne neúčinná vo väčších vojenských konfliktoch. Aby sme porozumeli, prečo sa to nezasvätenému človeku zdá ako veľká dizajnová chyba, musíme porozumieť brakirijskej spoločnosti.

Brakiri nemajú zákonnú vládu ako ostatné rasy. Ďaleko v minulosti sa ukázalo, že politická vláda je neefektívna vo vykonávaní planetárnych záležitostí a tak bola vláda rozpustená a planétu prevzali Megakorporácie. Tento novo vzniknutý ekonomický systém vlády - ktorý ďaleko predbehol kapitalisticky založenú demokraciu Pozemskej aliancie - rozhodoval o planetárnej politike stále rovnakou cestou, ako keby riadili spoločnosť Fortune-500.

Následkom toho je brakirijská armáda riadená ako veľkostatok (panstvo) a vojenské lode musia asistovať v podpore brakirijskej ekonomiky, ak práve neplnia úlohu v aktívnej vojenskej službe. A tak, keď tieto veľké plavidlá nehliadkujú, ich pomoc v spoločnom riadení politiky brakirijskej spoločnosti zahŕňa zastupovanie prepravných, transportných a kolonizačných plavidiel.

Navzdory populárnej mylnej predstave, brakirijské krížniky používané do roku 2263 nemali umelú gravitáciu. Namiesto toho produkovali gravitáciu na plavidlách cez akceleráciu, čo je tiež dôvod, prečo je plavidlo navrhnuté vo vertikálnej polohe. Brakirijské krížniky sú napájané sériou silných fúznych reaktorov a majú dva iónové časticové motory. Zbraňové systémy zahrňujú laserové kanóny a plazmové pulzné kanóny*.

[*Ako sme videli vo "Volanie do zbrane"]

↑ Hore