Vylepšený torpédoborec triedy Omega-X

Advanced Omega-X Destroyer

Trieda:
Omega-X [?]
Typ:
vylepšený torpédoborec
Dĺžka:
1,720 metrov
Hmotnosť:
50 miliónov metrických ton
Posádka:
850
Vojaci:
18,000
Počet stíhačiek:
36 stíhačiek Starfury
Energetický zdroj:
4 fúzne reaktory
Výdrž:
18 mesiacov
Zbraňový systém:
6 fúznych lúčových kanónov
12 ľahkých fúznych lúčov
fúzne rakety [2 odpaľovače]
Obranný systém:
8-10 m pancierovaného trupu - BioPancier Tieňov
18 energetických projektorov obrannej siete Mk. III

Vedľajší produkt Pozemskej občianskej vojny a najznámejší bojový stroj v Námorníctve Pozemských síl bol Vylepšený torpédoborec triedy Omega-X. Táto loď bola vyzbrojená revolučnými zbraňami a vybavená technológiou Tieňov* odvodenou z lodí Tieňov odkrytých na Marse a Ganymede.* V čase svojho debutu bola Omega-X najničivejšou loďou vyrobenou v ľudskej histórii a hoci bola založená na rovnakom štrukturálnom dizajne ako trieda Omega, ich fyzické podobnosti končili tu.

Treba spomenúť, že väčšina technologických vylepšení implementovaných do Omegy-X nebolo navrhnutých na použitie na lodi dizajnu Omegy. Takmer všetka technológia videná na Omege-X, od nových stealth systémov po biopancier Tieňov boli určené výhradne pre novú triedu torpédoborcov Warlock.* Čo je teraz označované ako "Omega-X" je vlastne testovací stroj použitý vývojovým tímom "Projektu Warlock" na otestovanie ich nových objavov.

Veľká časť technológie Tieňov preskúmanej na Ganymede bola ďaleko za hranicou ľudského pochopenia. Vedecké tímy zistili, že nedokážu pochopiť ani desatinu systémov na lodi Tieňov, najväčšie pozemské vedecké mozgy boli schopné pochopiť len väčšinu základných vied fungujúcich na lodi Tieňov.* Aj tak, to čo videli a pochopili postrčilo R&D Pozemských síl smermi, na ktoré nepomysleli alebo predtým neskúmali. Vedy vytvorené počas výskumného projektu boli využité na Omege na testovanie a pochopenie účelov na prísne utajenej dizajnovej stanici na Uráne v Slnečnom systéme.

Systémy určené na testovanie na Omege-X boli nové fúzne lúčové kanóny a stealth technológia, inšpirovaná minbarijským dizajnom a založené na ukradnutých objavov počas vykopávok na Ganymede. Biopancier a kompletné stealth zariadenie, ako aj niektoré modifikácie senzorov, počítačov a zameriavacích systémov pochádzali z lodí Tieňov z Marsu a Ganymede, a boli takisto určené na testovanie na jeseň 2261.

Bol to pokrok vo vývoji fúznych lúčových kanónov a prvé úspešnéý čiastočné naklonovanie biopanciera Tieňov, čo viedlo prezidenta Clarka k vydaniu rozkazu, aby vývojový tým Warlocku uviedol novú triedu do služby.* Nanešťastie v tom čase vývojový tím "Projektu Warlock" nedokončil jedinú loď, endoskeletony torpédoborcov "Titans**, Sorcerer, Necromancer a Enchantress" potrebovali stále mesiace na dokončenie.

Neochotný prijať výhovorky, rozkázal Clark pod hrozbou smrti, aby jeho nová flotila torpédoborcov bola uvedená okamžite do služby. Vedúci výskumník vysvetlil prezidentovi, že proste neexistuje možnosť, ako dokončiť všetky Warlocky v prezidentom stanovenom čase troch mesiacov, ale možno budú schopný sprevádzkovať Titans.**. O tom čo sa stalo potom je veľmi málo informácií.

S pomocou otrokov Tieňov bol dokončený posledný dizajnový prvok vylepšeného torpédoborca triedy Warlock - biopancier Tieňov. Syntetická verzia biopanciera nebola taká odolná ako originálny materiál, z ktorého pochádzala, povrch biopanciera sa ukázal byť prakticky nezraniteľný konvenčnými zbraňami. Okrem toho bol schopný sa regenerovať pokiaľ mal zaistený príjem energie ako výživy.**

Výstavba flotily nových Warlockov pokračovala podľa plánu, keď bez varovania začali sily kapitána Johna Sheridana napadať a zaberať územia Pozemskej aliancie, v snahe zbaviť prezidenta Clarka úradu.** Pracovným tímom "Projektu Warlock", ktoré už pracovali 24 hodín denne 7 dní v týžni, bolo nakázané urýchliť vývoj prototypov. Nanešťastie nič v nebi alebo na Zemi nemohlo spôsobiť, že by sa nové lode dostali z dokov skôr. Čoskoro sa začali objavovať dizajnové chybičky a nehody spôsobili zdržania. Rozzúrený Clark sľúbil, že ak jeho nové torpédoborce nebudú pripravené pred decembrom, začne zabíjať rodiny členov vývojového tímu.

Na stretnutí s prezidentom Clarkom vysvetlil vedúci projektu prezidentovi, že neexistuje spôsob, ako uviesť Warlocky do služby v ním stanovenom termíne. Vedúci projektu tiež poznamenal, že aj keby to stihli, poslali by hŕstku neotestovaných a nepripravených lodí, ktorých posádky nevedia nič o limitoch lode alebo ich fungovaní, do boja proti skúseným veteránom, ktorí poznajú každý kúsok svojej lode. Preto mu navrhol druhú možnosť - môžu namontovať množstvo z nových objavov na existujúce kostry torpédoborcov triedy Omega a dostať do služby asi dvadsať modifikovaných lodí triedy Omega, alebo Omega-X ako ich nazval, do prezidentovho termínu.

Po úspešných testoch torpédoborcov Omega-X, ktoré predviedli Clarkovi realizovateľnosť plánov vedúceho dizajnu, rozkázal Clark tímu "Projekt Warlock" začať s úpravami toľkých Omega-X, koľko je len možné. Keď boli pripravené, bola skupina torpédoborcov vyslaná proti silám kapitána Sheridana s cieľom zničiť všetky pozemské lode, ktoré sa k nemu pridali, čím by zničili tiež dôveryhodnosť rebelov.**

Skupina torpédoborcov, ktorá čelila flotila WhiteStar komandérky Susan Ivanovej na konci decembra 2261, bola pri vstupe do bitky nekompletná, ale všetky lode boli vyzbrojené fúznymi lúčovými kanónmi a biopancierom Tieňov. Napriek problému, že neboli dokončené, niektoré lode triedy Omega-X nemali niekoľko kľúčových systémov navrhnutých pre plnú funkčnosť nových zbraní a panciera, boli Omega-X takmer rovnocenné útočnej skupine Ivanovej Whitestar.

Omega X sa zapája do boja
Omega X sa zapája do boja
Zásahy z hlavných zbraní Whitestar, ktoré boli schopné ľahko preraziť štandarný pancier Pozemských síl, sa do biopanciera Omegy-X sotva zarezal. Ofenzívne zbrane Omegy-X sa ukázali byť rovnako pôsobivé ako ich obranné systémy - schopné prebiť štíty aj pancier Whitestar po opakovaných/sústavných zásahov a zničiť ich. Skupina vylepšených torpédoborcov prezidenta Clarka zničila počas tejto neslávnej bitky mnoho lodí komandérky Ivanovej. Z približne dvadsiatich Whitestar, ktoré čelili flotile lodí Omega-X, prežilo len niekoľko, všetky utrpeli stredné až ťažké poškodenie. Niektoré z preživších lodí boli schopné pridať sa k Sheridanovým silám počas útoku na Mars, zatiaľ čo ostatné boli príliš poškodené.

Výzbroj torpédoborca triedy Omega-X je nasledovná: zadná obrana zahŕňa štyri kormové fúzne lúčové kanóny. Predné zbrane zahŕňajú dva fúzne lúčové kanóny. Pozdĺž lode je dvadsať všesmerových obranných gondol vybavených ľahkými fúznymi lúčovými kanónmi. Loď je tiež vyzbrojená niečim, čo sa zdá byť novšou verziou plazmového kanónu podobného tomu, ktorým vybavili stanicu Babylon 5 v roku 2259, pravdepodobne na bázi hélia.

V súčasnosti nie je v službe Pozemských síl žiadna loď triedy Omega-X, keďže boli všetky zničené. Vzhľadom na fakt, že do služby prichádzajú nové torpédoborce triedy Warlock, je veľmi nepravdepodobné, že sa ešte niekedy vyrobí nejaká loď triedy Omega-X.

[*Ako bolo videné v epizóde "Between the Darkness and the Light".]
[*Domnienka založená na epizóde "Messages from Earth" a scenáru seriálu Crusade k epizóde "The End of the Line".]
[*Založené na dialógu v krátkom príbehu od JMS, "Hidden Agendas".]
[*Založené na scenári Crusade k epizóde "The End of the Line".]
[*Domnienka založená na epizóde "Between the Darkness and the Light".]
[**Založené na dialógu v krátkom príbehu od JMS, "Hidden Agendas" a epizóde "Rising Star".]
[**Založené na fakte, že Ivanovej bolo zverené velenie nad Titans na konci epizódy "Rising Star".]
[**Zásadná charakteristika biopancieru Tieňov a Vorlonov.]
[**Ako bolo videné v epizóde "No Surrender, No Retreat".]
[**Ako bolo videné v epizóde "Between the Darkness and the Light".]

↑ Hore