Útočný krížnik T'Loth

T'loth Assault Cruiser

Trieda:
T'loth
Typ:
útočný krížnik
Dĺžka:
1,050 metrov
Hmotnosť:
10.4 miliónov metrických ton
Posádka:
160
Vojaci:
4,000
Počet stíhačiek:
8 triedy Frazi
Energetický zdroj:
2 fúzne reaktory
Výdrž:
8 mesiacov
Zbraňový systém:
2 plazmové kanóny
4 stredné pulzné kanóny
6 ľahkých pulzných kanónov
fúzne rakety [2 odpaľovače]
Obranný systém:
4 - 6 m pancierovaného trupu
elektromagnetická obrana
Krížnik T'Loth
Krížnik T'Loth
Útočný krížnik triedy T'Loth bol jednou z prvých bojových lodí Narnského režimu schopného skoku. Približne 1,050 metrov dlhý krížnik je schopný doručiť do bojovej zóny veľký kontingent vojakov. Táto schopnosť má však svoju cenu, keďže lode triedy T'Loth majú len polovicu palebnej sily v porovnaní napríklad s ťažkým krížnikom triedy Hyperion.

Ako všetky narnské lode ani trieda T'Loth nemá umelú gravitáciu, dokonca ani rotačnú časť pre posádku. Je to spôsobené hlavne faktom, že Narni strácajú kostnú hmotu oveľa pomalšie než ľudia.

Hlavný energetický zdroj lode pozostáva z 2 fúznych reaktorov s výkonom 80,000 Terawattov, ktorý je založený na centaurskom dizajne. Pohon zabezpečujú štyri iónové motory (opäť podľa centaurského dizajnu), čo činí loď rýchlejšou a oveľa lepšie ovládateľnou než ťažký krížnik triedy G'Quan. Motory sú zabudované do dvoch vertikálnych krídiel, s dvoma pylónmi, ktoré spájajú krídla s hlavnou veliacou gondolou lode. Výzbroj sa skladá z dvoch plazmových kanónov, štyroch stredných pulzných kanónov a šiestich ľahkých pulzných kanónov.

Ako jedna z prvých generácií bojových lodí Narnov, je útočný krížnik T'Loth zmes technológií kúpených alebo ukradnutých od tuctu ostatných rás. Väčšina technológie lodnej výzbroje pochádza z technológie ukradnutej Centaurom. "Skokové motory" a fúzne reaktory boli získané hlavne obchodom s rasami Ligy nezávislých svetov, modifikované technológiou a dátami získaných od centaurských okupačných síl. To je hlavný dôvod pre nezvyčajný vzhľad (podľa narnských štandardov) tejto lode, keďže takmer nič nie je originálne.

Flotila krížnikov T'Loth
Flotila krížnikov T'Loth
Jednou z hlavných taktických slabín útočného krížnika triedy T'Loth je jeho senzorový systém. Narnské senzorové pole DV-209 je v skutočnosti trojica rôznych senzorových systémov kúpených od troch rôznych rás z Ligy nezávislých svetov. Tri senzorové systémy sú úplne nekompatibilné, ale ako každú novozískanú technológiu, Narni ju sprevádzkovali. Senzorové lúče DV-209 sa dajú ľahko oklamať, čo malo za následok stratu niekoľkých útočných krížnikov v hyperpriestore alebo zachytenie falošných cieľov v skutočnom priestore. Okrem tohto problému vyžaduje DV-209 precíznu údržbu, ak má zostať systém prevádzkyschopný.

Jedným z najhorších prípadov straty lode triedy T'Loth v hyperpriestore bol incident, ktorý sa odohral počas Dilgarskej vojny, keď sa flotila lodí triedy T'Loth mala zúčastniť veľkej ofenzívy proti Dilgarom. Celá letka sa stratila v hyperpriestore a odvtedy o nich nikto nepočul. Následkom tejto straty bola bitka prehraná a narnská flotila aj flotila Ligy boli kompletne zničené.

↑ Hore