Údržbárska gondola

Maintnance pod

Trieda:
Wasp
Typ:
manipulĂĄtor v nulovej gravitĂĄcii
DĺŞka:
5 m
HmotnosĹĽ:
2 metrickĂŠ tony
EnergetickĂ˝ zdroj:
fĂşzne batĂŠrie
VýdrŞ:
2 hodiny
AkcelerĂĄcia:
40 m/s
PosĂĄdka:
1 pilot
ObratnosĹĽ:
trieda C
Zbraňový systÊm:
Ĺžiadny
ObrannĂ˝ systĂŠm:
3,1 cm hrubĂ˝ pancier
2 manipulačné ramená
2 rezacie lasery

Štandardný opravársky prostriedok používaný na Babylone 5 je údržbárska gondola. Toto jednosedadlové plavidlo nesie množstvo nástrojov pre údržbu staničného trupu a na opravy poškodených plavidiel. Systémy zahŕňajú dve manipulačné ramena, dva rezacie lasery a jeden zvárací horák. Okrem toho plavidlo nesie každý druh náradia, ktoré by mohlo potrebovať k oprave stanice alebo iného plavidla. Mnoho z týchto starších údržbárskych gondol bolo nahradených konštrukčnou triedou Starfury.

↑ Hore