Údržbárska gondola

Maintnance pod

Trieda:
Wasp
Typ:
manipulátor v nulovej gravitácii
Dĺžka:
5 m
Hmotnosť:
2 metrické tony
Energetický zdroj:
fúzne batérie
Výdrž:
2 hodiny
Akcelerácia:
40 m/s
Posádka:
1 pilot
Obratnosť:
trieda C
Zbraňový systém:
žiadny
Obranný systém:
3,1 cm hrubý pancier
2 manipulačné ramená
2 rezacie lasery

Štandardný opravársky prostriedok používaný na Babylone 5 je údržbárska gondola. Toto jednosedadlové plavidlo nesie množstvo nástrojov pre údržbu staničného trupu a na opravy poškodených plavidiel. Systémy zahŕňajú dve manipulačné ramena, dva rezacie lasery a jeden zvárací horák. Okrem toho plavidlo nesie každý druh náradia, ktoré by mohlo potrebovať k oprave stanice alebo iného plavidla. Mnoho z týchto starších údržbárskych gondol bolo nahradených konštrukčnou triedou Starfury.

↑ Hore