Babylon 5 - Hnedý sektor

V hnedom sektore sa nachádza priemyselná podpora života a zariadenia na recykláciu odpadu a je umiestnený v zadnej časti rotačnej sekcie stanice.

Hnedý sektor je domovom niektorých z najhorších častí Podpalubia. V roku 2258, po sérii útokov na mimozemšťanov protimimozemskou organizáciou Domobrana, zvolal veľvyslanec G'Kar otvorené stretnutie v hlavnom koridore Hnedého sektora.

Dôležité miesta

Eight to the Bar

Bar v podpalubí vedený Josephinou Qarteovou, ktorý často ponúka vystúpenia živých kapiel. Caily Jamesová tu pracovala ako speváčka až do svojej smrti v roku 2261.

Informačné služby

Poskytované Trapistickými bratmi pod vedením Brata Theo Ankisesa, ponúkajú rôzne informačné a dáta riadiace služby. Takisto hľadajú informácie o mimozemských náboženstvách, každý návštevník je vítaný, môže sa zastaviť v ich ubykáciách a pohovoriť si o náboženstve. Súčasťou ich práce je správa archívov na rôzne témy, ktoré sú za malý poplatok dostupné k nahliadnutiu.

Kaplnka

Udržovaná Bratom Theom a jeho mníchmi od začiatku roku 2260, každú nedeľu sa tu slúži katolícka omša. Neskôr v tom istom roku tu odslúžil tradičnú baptistickú omšu reverend William Dexter.

McBari's

Podnik rýchleho občerstvenia na tému Minbari otvorený v roku 2262. Firemné logo reštaurácie obsahuje zlaté kostné hrebienky.

Úrovne

Hnedá 02

V roku 2258 napadol Ikarranský bojový stroj bezpečnosť v Hnedej 02, úroveň C. Lurker menom Stephen Petrov žil v Hnedej 02, zatiaľ čo pracoval ako informátor pre bezpečnosť. V roku 2259, počas cesty do ubykácií veľvyslankyne Delennovej, bol v Zelenom sektore zastavený bezpečnosťou minbarijský bojovník Kalain. Tvrdil, že hľadá Hnedú 02. Počas bojov medzi Zelenými a Fialovými Drazijmi, držal v Mimozemskom sektore Hnedej 02 vodca Zelených veliteľku Ivanovú ako zajatkyňu, keď sa pokúšal nalákať Fialových do Hnedej 29. Počas pátrania po uprchlom doktorovi Everettovi Jacobsovi, zaznamenal počas skenovania Zack Allan stopu v Hnedej 02.

Hnedá 03

V januári 2262 bol Byronovi a jeho skupine uprchlých telepatov zaručený azyl na stanici a v Hnedej 03 si založili malú kolóniu. V roku 2259 bola Hnedá 03 miestom jedného z mnohých bojov medzi Zelenými a Fialovými Drazijmi. Neskôr v tom istom roku, keď Lyta utekala pred spiacou osobnosťou Zboru Psi známou ako "Kontrola", sa obrátila na veľvyslankyňu Delennovú so žiadosťou o azyl a požiadala ju o stretnutie v Hnedej 03.

Hnedá 05

Pri úteku pred bezpečnosťou, potom čo bol obvinený z pokusu o sabotáž, sa Michael Garibaldi skryl v krčme v Hnedej 05, úroveň 3.

Hnedá 06

V roku 2258 zdieľali Adira Tyreeová a Gera Akshiová byt v Hnedej 06. Neskôr v tom istom roku sa snažil Michael Garibaldi presvedčiť Walkera Smitha aby zostal na stanici o niečo dlhšie, naznačujúc, že pozná dobré miesto v Hnedej 06. V roku 2259 prišiel na stanicu ako súčasť Operácie Náhla smrť veľký kontingent vojakov Pozemských síl. Počas voľna bol v Hnedej 06 za kód 288 zatknútý vojak.

Hnedá 07

V roku 2258 počas hľadania Adiry Tyreeovej boli v Hnedej 07 Londo Mollari a komandér Sinclair prepadnutí mužmi poslanými Trakisom. V roku 2260, počas bombových útokov Roberta Carlsona, našiel bezpečnostný tím v Hnedej 07 jedno z jeho zariadení. Bezpečnosti sa našťastie podarilo evakuovať oblasť skôr než bomba vybuchla, čo malo za následok len niekoľko menších zranení.

Hnedá 09

V roku 2258 riadil z Hnedej 09 svoje obchody zločinec známy ako Deuce a dokonca tu schovával Na'ka'leen vo vnútri imitácie vorlonského ochranného obleku.

Hnedá 11

V roku 2263 bol v Hnedej 11 New Wave Holosystems Corporation, podnik so zábavou pre dospelých (Holo-bordel) vedený Jacobom Mayhewom.

Hnedá 17

Počas prepuknutia vzduchom šíreného moru Drafa medzi Markabmi v roku 2259 bola v hale Hnedej 17 nájdená jeho prvá ne-markabská obeť - Pak'ma'ra. V roku 2260, počas služby v ráde Brata Thea na B5, býval v ubykácia v Hnedej 17 Brat Edward.

Hnedá 27

V roku 2258 založila Laura Rosenová v Hnedej 27-G nepovolenú kliniku a využívala mimozemský liečebný stroj na pomáhanie pacientom za dobrovoľný dar.

Hnedá 29

V roku 2259 počas bojov medzi Zelenými a Fialovými Drazijmi použil vodca Zelených Ivanovej komunikátor a nalákal všetkých Fialových do Hnedej 29 s úmyslom otvoriť pretlakové dvere a nechať ich zomrieť vo vesmíre.

Hnedá 42

V roku 2260, po zistení svojej minulosti, čakal Brat Edward v Hnedej 42 na rodiny obetí vraha Čierna ruža. Keď ho našli, mučili ho, smrteľne ranili a nechali tak, aby ho našla staničná bezpečnosť.

Hnedá 90

V roku 2259, krátko po objavení USS Copernicus a Mariah Cirrusovej, napadol v Hnedej 90 Michael Garibaldi a staničná bezpečnosť Vojaka Temnoty. Neskôr v tom istom roku, počas návštevy štábu "36 Hodín" z ISN vypukla potýčka medzi narnskými a centaurskými transportmi a v následnom boji stanica utrpela poškodenie v úrovniach Hnedá 90 až 92.

Hnedá 91

V roku 2258 počas návštevy štábu "36 Hodín" z ISN vypukla potýčka medzi narnskými a centaurskými transportmi a v následnom boji stanica utrpela poškodenie v úrovniach Hnedá 90 až 92.

Hnedá 92

V roku 2258 počas návštevy štábu "36 Hodín" z ISN vypukla potýčka medzi narnskými a centaurskými transportmi a v následnom boji stanica utrpela poškodenie v úrovniach Hnedá 90 až 92.

Hnedá 95

V roku 2261, počas boja o nezávislosť B5, sa podarilo Vyloďovacej gondole Pozemských síl prepáliť v Hnedej 95 cez vonkajší trup a jednotka mariňákov sa začala naloďovať na palubu stanice. Boli zastavení staničnou bezpečnosťou a Narnami.

↑ Hore