Babylon 5 - Modrý sektor

Modrý sektor je oblasť B5, ktorá zahŕňa prednú sekciu stanice a tiahne sa približne 1,5 km dozadu k Červenému sektoru.

Modrý sektor je domovom údržby a operačných riadiacich stredísk, dokov, colnice, naloďovania, vyhliadkovej kupoly a C&C, ako aj ubykácií pre staničný personál. Prístup do Modrého sektora je obmedzený na staničný personál.

Dôležité miesta

C'n'C

C'n'C, alebo Velenie a riadenie (Command and Control) je zariadenie nachádzajúce sa vo Vyhliadkovej kupole a slúži ako hlavné stredisko, odkiaľ sa riadia všetky akcie stanice (okrem bezpečnosti). Počas útoku sa môže vyhliadkové okno uzavrieť párom brán. Civilisti majú bez jasného povolenia od veliaceho dôstojníka prísny zákaz vstupu. Priamo oproti C'n'C, naprieč stredovou osou stanice, je vo Vyhliadkovej kupole 2 záložné C'n'C. V roku 2261 použila Dr. Elizabeth Trentová a jej tím z IPX túto kupolu na zkoordinovanie štúdia na artefakte Tretieho priestoru.

C'n'C
C'n'C
Okno v C'n'C
Okno v C'n'C
Záložné C'n'C
Záložné C'n'C

Imigračná/pasažierska hala

Nachádza sa hneď vedľa hlavných dokov, je to prvá zastávka všetkých návštevníkov B5 a posledná zastávka tých, ktorí odchádzajú. Všetci návštevníci pred vstupom na colnicu musia mať patričné Identifikačné karty, víza a schválené cestovné papiere. Priestory colnice obsahujú skenery, ktoré dokážu zachytiť ukryté zbrane, zakázané látky ako napríklad Prach alebo čokoľvek podozrivé na pasažierovi či v jeho batožine. Vedľa Imigračného sa nachádza pasažierska hala, takže návštevníci sa tu môžu po príchode zvítať so známymi alebo rozlúčiť sa pred odchodom. Hala samotná obsahuje množstvo verejných terminálov BabComu pre zarezervovanie si / potvrdenie hotelu, rovnako ako aj výmenné prístroje pre výmenu mien a kreditov.

S Dokmi a priestormi colnice susedia zabezpečené zadržiavacie priestory. V roku 2262 bola zásielka Brivari veľvyslanca Mollariho zadržiavaná v Priestore 31, kvôli nedávnym problémom so zamorením škodcami. Na veľvyslancovu škodu muselo byť všetko jedlo a pitie zadržané na 3 dni. Zatiaľ čo sa jeho atašé Vir Cotto snažil dohodnúť so šéfom bezpečnosti Zackom Allanom, Londo si tajne dal pohárik, a dostal pri tom vážny infarkt.

Prednáškove haly

Množstvo prednáškových sál je možné prenajať si nielen v Modrom, ale aj v Zelenom sektore. Niektoré ponúkajú sedadlá pre nie viac než 20, zatiaľ čo sú tu dve miestnosti, ktoré pojmú až 250. Všetky sály sú vybavené kompletným audio a video vybavením.

Medlab Jeden

Medlab Jeden nachádzajúci sa v Modrej 02 je hlavným lekárskym zariadením na stanici, najčastejšie pod dozorom staničného CMO (Chief Medical Office - hlavný lekársky dôstojník). V roku 2260 bolo zariadenie presunuté do nového, vyhovujúcejšieho zariadená, ktoré sa tiež nachádzalo v Modrej 02.

Súdny dvor

Staničný úrad spravodlivosti vynáša rozsudky v prípade zločinov spadajúcich pod staničnú právomoc a tiež schvaľuje právne žiadosti v súlade s právom Pozemskej aliancie. Diplomatický personál je pod ochranou diplomatickej imunity a ako taký nemôže byť súdne stíhaný miestnym súdom.

Svätyňa

Občas prezývaná Vyhliadková paluba. Ide o veľkú kruhovú miestnosť v Modrej 03 s výhľadom na hviezdy. Miestnosť je verejne dostupná a je obľúbeným miestom pre rozjímanie, hoci môže byť prenajatá aj na súkromné obrady. V roku 2258 ju použil veľvyslanec G'Kar s následovníkmi G'Quanu pri meditácii počas Dní festivalu G'Quanu. V roku 2260, po Bitke o nezávislosť B5, sa tu konali pohreby a spomienkové slávnosti za tých, ktorí padli v boji. A v roku 2262 zložil v Svätyni Sheridan svoj sľub ako Prezident Medzihviezdnej aliancie, potom čo bola recepcia v Rotunde prerušená neúspešným pokusom o atentát.

Svätyňa
Svätyňa
Svätyňa zvnútra
Svätyňa zvnútra

Centrála bezpečnosti

Veliteľstvo staničnej bezpečnosti a ústredné centrum pre množstvo policajných staníc rozmiestnených po celej stanici.

Bojová miestnosť

Bojová miestnosť (7. decembra 2260)
Bojová miestnosť (7. decembra 2260)
Bojová miestnosť bolo zariadenie postavené v roku 2260 výslovne na pomoc pri koordinácii vojenského programu pre nadchádzajúci konflikt s Tieňmi. Nachádzalo sa vedľa kancelárie veliteľa stanice.

V roku 2261, po skončení Vojny s Tieňmi, bolo zariadenie upravené na vysielacie štúdio pre Hlas hnutia odporu, prepájajúc svoje systémy cez posilnené Tachyonové relé vo Veľkom stroji na Epsilone III. Neskôr v tom istom roku sa opäť zmenilo na Bojovú miestnosť, keď Sheridan a Armáda svetla zahájili ofenzívu proti silám prezidenta Clarka.

Doky

Hlavné doky vypĺňajú prevažnú časť vnútorného objemu Modrého sektora a rozprestierajú sa od hlavného doku s nulovou gravitáciou v prednej časti stanice dolu výťahovými šachtami k vonkajšej časti trupu. Lode pristávajúce na B5 si môžu vybrať medzi rôznymi gravitáciami od nulovej po štandardnú jednotkovú pozemskú gravitáciu, s dokmi s vyššou gravitáciou bližšie k trupu a s dokmi s nižšou gravitáciou bližšie k centrálnej osi stanice. B5 má tiež externé doky pre prevoz zbraní a iných zakázaných tovarov. Doky na B5 sú spravované Cechom dokárov riadeným slečnou Connolyovou.

Dok 07

V roku 2257 bol v tomto doku umiestnený transport Delta Gamma 9 spoločnosti United Spaceways.

Dok 09

Keď prišiel veľvyslanec Kosh v roku 2257 po prvýkrát na B5, bola jeho loď zakotvená v Doku 09.

Dok 12

V roku 2258 tu bola ukotvená dopravná loď Callisto.

Dok 13

Dok 13 bol používaný vorlonským transportom veľvyslanca Kosha a neskôr Ulkeshovou loďou, keď v roku 2260 zaujal jeho pozíciu.
Po zničení Ulkeshovej lode v roku 2261 boli do Doku 13 umiestnené vyzdvihnuté časti kvôli štúdiu, kde sa záhadne znova poskladali do kompletnej lode.
V januári 2262 bola Ulkeshova loď presunutá z Doku 13 na EAS Titans.

Dok 14

Keď veľvyslanec Ulkesh prišiel v roku 2260 po prvýkrát na B5, bola jeho loď zakotvená v Doku 14.

Dok 17

V roku 2258 bol v Doku 17 zakotvený minbarijský Flyer 969.

Dok 18

V roku 2258 opustil Dok 18 transport Autara smerujúci na kolónie Jupitera.

Kobra doky

Štart Starfury
Štart Starfury
Nachádzajú sa pri prechode medzi Modrým a Červeným sektorom. Názov "Kobra doky" získali podľa štyroch konštrukčných prvkov prednej guľe, z ktorých každý sa podobá kobre s roztiahnutou kapucňou. Všetky stíhačky triedy Starfury alebo Thunderbolt sú umiestnené v týchto dokoch a pripravené kedykoľvek vyštartovať.

Štart stíhačiek je uľahčený umelou gravitáciou stanice, umožňujúcou stíhačkam "vyskočiť" z dokov. Stíhačky sa vracajú cez hlavný dok a potom sú preložené do kobra dokov.

Úrovne

Modrá 01

Keď v apríli 2258 zmizol komandér Sinclair zo svojej ubykácie, Bezpečnosť začala prehľadávať stanicu od Modrej 01 cez 03, bez úspechu.

Modrá 02

Keď v apríli 2258 zmizol komandér Sinclair zo svojej ubykácie, Bezpečnosť začala prehľadávať stanicu od Modrej 01 cez 03, bez úspechu.

V Modrej 02 sa nachádza Medlab Jeden.

V roku 2258 boli v Modrej 02 ubytovaní plukovník Ari Ben Zayn z Vojenskej kontrarozviedky a vojenský poradca Zboru Psi Harriman Gray.

Modrá 03

Umiestnenie 'Svätyne' a konferenčnej haly. Modrá 03 je navrhnutá ako kryt. Keď v apríli 2258 zmizol komandér Sinclair zo svojej ubykácie, Bezpečnosť začala prehľadávať stanicu od Modrej 01 cez 03, bez úspechu. V marci 2258 prišla po prvýkrát na stanicu Catherine Sakaiová a so svojimi kontaktmi sa stretla v obchodnej časti v Modrej 03, kde narazila na Jeffreyho Sinclaira. Počas svojej návštevy Babylonu 5 v apríli 2258 zostal rabín Yossel Koslov v oblasti Svätyne.

Modrá 04

Keď skupina Odpadlých telepatov mala v júni 2262 niekoľkých rukojemníkov v Medlabe Jeden, donútili bezpečnostný tím stiahnuť sa do Modrej 04. V roku 2271 sa Simon Burke pod vplyvom Asmodusa zabarikádoval v Kaplnke v Modrej 04.

Modrá 05

V januári 2257 sa cez Modrú 05, Úroveň B, dostal na palubu stanice minbarijský vrah. Keď boli v apríli 2258, po použití ukradnutých kreditných čitov na palube centaurskej dopravnej lode Carbo, vzatí do väzby Kiron Maray a Aria Tensus, čakali v Modrej 05 na príchod centaurského zástupcu. Keď Pozemská centrála príkázala v júni 2258 poslať vojnového zločinca Jha'Dur na Zem, komandér Sinclair sa pokúšal presunúť ju cez Modrú 05, aby sa vyhol pozornosti. Počas bezpečnostných príprav na Sheridanovu inauguráciu v januári 2262 poradil Michael Garibaldi Šéfovi bezpečnosti Zackovi Allanovi, aby uzavrel priechod do Modrej 05 trvajúc na tom, že je to jediný spôsob ako zabezpečiť Rotundu.

Modrá 06

Keď v semptembri 2259 prišiel na palubu stanice Pierce Macabee z Ministerstva mieru, mal v prednáškovej hale v Modrej 06 niekoľko stretnutí s novou divíziou Nočnej hliadky. V júni 2263 spozoroval šéf bezpečnosti Zack Allan v Modrej 06 "prízrak". Neskôr sa zistilo, že ide o jednu z uväznených duší Ralga využívajúcu ilegálne holografické systémy v Hnedej 11.

Modrá 07

Keď sa minbarijský vrah sám odpálil v Červenej 12, spôsobil, že sa stanica vychýlila zo svojej osy. Namáhanie materiálu spôsobené stabilizáciou stanice si vyžiadalo zásah tímu kontroly škôd v Modrej 07. Počas väznenia pána Mordena v septembri 2259 prikázal kapitán Sheridan jeho presun zo zadržovacej cely 15 do cely 23. V tom istom čase prikázal seržantovi Allanovi doprovodiť Taliu Wintersovú späť do jej ubykácie cez Modrú 07. V dôsledku toho ju vedľajšia cesta doviedla do rovnakej chodby ako Mordena.

Modrá 08

Keď plukovník Ari Ben Zayn prišiel v septembri 2258 na palubu stanice, prikázal poručíkovi Ivanovej, že bude eskortovaná do Modrej 08, kde sa zúčastní oficiálneho vyšetrovania a skenu lojality od pána Graya.

Modrá 12

Keď sa sily Jasona Ironhearta začali počas jeho návštevy v apríli 2258 vymykať jeho kontrole, požiadal prostredníctvom Talie Wintersovej komandéra Sinclaira o stretnutie v Modrej 12.

Modrá 14

Nachádzali sa tu ubykácie Talie Wintersovej.

Modrá 16

Keď sa sily Jasona Ironhearta začali počas jeho návštevy v apríli 2258 vymykať jeho kontrole, premietol okolo Modrej 16 silové pole.

Modrá 24

Keď v roku 2261 pomohla Lyta Alexanderová Sheridanovi vylákať Ulkesha, viedla ho do centrálneho koridoru v Modrej 24.

Modrá 70

V septembri 2259 sa vojna medzi Narnským režimom a Centaurskou republikou dostala až do priestoru B5, keď na seba začali v blízkosti stanice strieľať ozbrojené transportéry, a spôsobili pretrhnutie trupu v Modrej 70.

Modrá 95

Keď bol v januári 2260 najatý Úsekom údržby Robert Carlson, dostal vlastnú ubykáciu v Modrej 95.

↑ Hore