Babylon 5 - Šedý sektor

Priemyselný sektor B5 pozostávajúci z 30 úrovní. Tieto úrovne sú domovom monitorovania ovzdušia, elektrárne alfa, výrobných pecí a vybavenia údržby. Už od uvedenia B5 do prevádzky získal šedý sektor povesť miesta so zvláštnymi úkazmi; čudné svetlá, záhadné zvuky, dokonca zmiznutia ľudí. Údržba ho preto pomenovala "Trojuholník Babylonu 5".

Koridor v Šedej 1
Koridor v Šedej 1

Úrovne

Šedá 04

Počas incidentu na Babylone 5 Lovec duší spolu s kapitánkou Elizabeth Lochleyovovu, Zackom Allanom, Michelom Garibaldim a prepadovým tímom vyrazili do Šedej 4, aby našli riešenie na problém ohrozujúci stanicu. Množstvo duší, ktoré boli uväznené lovcom duší sa pokúšali zničiť stanicu zo Šedej 4.

Šedá 10

V auguste 2259 našiel v Šedej 10 kapitán Sheridan telo markabského obchodníka Chay-yosh-nay.

Šedá 14

Miesto zariadení podpory života, niekoľkých skladových oblastí a chladiaceho zariadenia vedúceho do fúzneho reaktora. V roku 2260 použil Boggs Šedú 14A na uväznenie Delennovej a kapitána Lennana.

Šedá 16

V roku 2260 počas hľadania chýbajúceho člena údržby B5 objavil šéf bezpečnosti Michael Garibaldi stratenú úroveň. Do tej doby sa šedý sektor skladal len z 29 dostupných úrovní. Úrovne 1 až 16 boli očíslované správne. Chýbajúca úroveň sa nachádzala medzi 16 a 17 úrovňou, tzn. že úrovne 17 až 29 mali byť správne očíslované ako úrovne 18-30.

Garibaldi si uvedomil prítomnosť chýbajúcej úrovne pri meraní času pri jazde výťahom nahor medzi susediacimi úrovňami. Potom odmeral čas medzi úrovňami 16 a 17. Pri ďalšej ceste prikázal výťahu zastaviť medzi dvoma úrovňami, vynútil si otvorenie dverí a uvidel rozhádzanú nedokončenú chodbu. Keď opustil výťah, ten sa za ním zavrel bez možnosti prístupu k nemu.

Šedá 17

Chýbajúca úroveň Šedého sektora bola obývaná náboženským kultom vedeným Jeremiahom. Ľudia tu žili v utajení a neverili, že únik do ostatných častí stanice je možný. Šedá 17 bola tiež obývaná nebezpečným mimozemšťanom známym ako Zarg.

↑ Hore